Zalety i wady obsługi informatycznej firm

Zalety i wady obsługi informatycznej firm

Informatyczna obsługa firm czy potrzebna Osbługa informatyczna firm?
Czy i kiedy jest potrzebny Osbługa informatyczna firm usługa informatyczna dla jednostkach administracyjnych?

Jeśli chodzi o outsourcing IT, niektóre firmy decydują się na zatrudnienie lokalnego personelu IT zamiast zatrudniać ludzi z lokalizacji offshore. Praktyka ta znana jest jako Body Leasing i polega na zakupie czasu pracowników od dostawcy outsourcingu IT na stawce godzinowej lub miesięcznej. Inne firmy otwierają własne biura offshore i zatrudniają lokalnych pracowników IT do wykonywania pracy. Outsourcing ma wiele zalet, w tym przewidywalne koszty. Na przykład serwery hostowane oferują stały miesięczny koszt i nie wymagają żadnych wydatków na sprzęt czy konserwację.

Efektywność kosztowa

Outsourcing obsługi IT dla firm może zaoszczędzić firmom ogromne kwoty pieniędzy. W porównaniu z zatrudnieniem pracownika na pełen etat, outsourcing obsługi IT dla firm może kosztować mniej niż połowę kosztów pracownika etatowego. Podstawowe koszty obejmują przestrzeń biurową, komputery i licencjonowane oprogramowanie. Koszty te mogą wynosić od 500 do kilku tysięcy dolarów rocznie, w zależności od rodzaju technologii, z której korzystasz. Ponadto, być może trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie, ubezpieczenie od utraty pracy i personel kadrowy do zarządzania pracownikami i projektami. Outsourcing usług IT dla firm może pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze i poprawić ich dolną linię poprzez zmniejszenie ich kosztów na użytkownika.

Outsourcing zmniejsza koszty pracy poprzez obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem, szkoleniem i świadczeniami dla pracowników. Uwalnia również kapitał, który można zainwestować w inne inicjatywy biznesowe. IT jest krytycznym elementem prowadzenia firmy, a większość firm potrzebuje pewnego rodzaju oprogramowania do zarządzania wewnętrznymi procesami i poprawy relacji z klientami. Jednak zatrudnianie inżynierów oprogramowania do tworzenia tego oprogramowania może być kosztowne. Usługi outsourcingu IT dają dostęp do zespołu inżynierów oprogramowania za znacznie mniej niż kosztuje zatrudnienie zespołu wewnętrznego.

Usługi outsourcingu IT mogą również zmniejszyć koszty firmy, w tym koszty ogólne i administracyjne. Ponieważ koszty sprzedaży są zwykle cztery lub pięć razy wyższe niż koszty IT, wiele firm nie wykorzystuje w pełni potencjału outsourcingu IT. Zamiast tego menedżerowie często skupiają się na outsourcingu IT jako substytucie wewnętrznych inwestycji informatycznych. Jednak outsourcing IT może zaoszczędzić firmom znaczną ilość pieniędzy poprzez obniżenie zarówno kosztów sprzedaży, jak i kosztów ogólnych i administracyjnych.

Wiele małych i średnich firm korzysta z usług outsourcingowych, aby zachować konkurencyjność i szczupłość. Duże firmy natomiast wybierają outsourcing, aby obniżyć koszty i skorzystać z wiedzy specjalistycznej, która nie jest dostępna lokalnie. Outsourcing pozwala firmom skupić się na pracy o wyższej wartości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Komunikacja

Jednym z największych wyzwań w każdej relacji outsourcingowej jest zapewnienie skutecznej komunikacji. Kiedy komunikacja między dwiema stronami biznesu jest słaba, może to być niezwykle stresujące. Komunikacja w ramach obsługi IT dla firm może pomóc w zmniejszeniu stresu. Tworząc środowisko współpracy, w którym każda strona ma adres głosowy, wideo lub e-mail, proces komunikacji może być tak prosty, jak to tylko możliwe.

Ponadto, skuteczna komunikacja poprawia jakość produktu i polepsza relacje biznesowe. Kiedy komunikacja między dwoma stronami jest zepsuta, rezultatem może być produkt, który nie spełnia wymagań biznesowych lub projekt, który pozostaje w tyle. Dzięki skutecznej komunikacji, odległość pomiędzy dwoma stronami nie będzie czynnikiem.

Kolejną zaletą outsourcingu komunikacyjnego dla firm jest elastyczność. Elastyczny dostawca może obsługiwać wiele sposobów komunikacji, w zależności od potrzeb firmy. Najlepiej jest znaleźć dostawcę, który może obsługiwać zarówno komunikację między firmami, jak i między firmami a klientami. Outsourcing komunikacyjny dla firm umożliwia również firmom skalowanie siły roboczej w zależności od potrzeb, czy to w celu osiągnięcia celów wzrostu, czy też w celu zaspokojenia nowej bazy klientów.

Outsourcing dla firm często wiąże się z pracą z ludźmi z różnych kultur. Badanie przeprowadzone przez Accenture wykazało, że 60% projektów outsourcingowych kończy się niepowodzeniem z powodu różnic kulturowych. Strefy czasowe i bariery językowe mogą utrudniać komunikację, dlatego firmy powinny mieć pewność, że jasno komunikują swoje potrzeby. Oprócz tego firmy powinny rozważyć, czy wartości ich partnera z outsourcingu odpowiadają ich własnym.

Ryzyko

Outsourcing IT przynosi firmom wiele korzyści, ale wiąże się też z pewnym ryzykiem. Outsourcing wiąże się z udostępnianiem danych stronom trzecim, a firmy mogą nie ufać w pełni procesom ochrony danych stosowanym przez swoich dostawców. Może to skutkować problemami, takimi jak naruszenie danych lub niewłaściwe zarządzanie. Outsourcing może również spowolnić innowacyjność i produktywność organizacji.

Jednym z największych zagrożeń jest utrata kontroli. Outsourcing może utrudnić komunikację z wykonawcą, co może skutkować słabymi wynikami. Ważne jest, aby regularnie komunikować się z wykonawcą i uzgodnić minimalny poziom znajomości języka angielskiego. Ważne jest również, aby uniknąć niespodziewanych kosztów, ponieważ może to zrujnować współpracę.

Jednym ze sposobów uniknięcia tego ryzyka jest dokładne określenie zakresu projektu. Jeśli dostawca specjalizuje się w czymś, czego nie potrzebujesz, zmiana na innego dostawcę może nie być łatwa. Może być również trudno zmienić dostawcę, gdy już przez długi czas polegasz na jego technologii.

Istnieją inne zagrożenia związane z outsourcingiem. Firmy zlecające na zewnątrz bardziej złożone funkcje mogą stracić kontrolę nad swoimi danymi. Outsourcing może również zwiększyć zależność firmy od dostawcy. Może to osłabić jej przewagę konkurencyjną i utrudnić opcje strategiczne. Z tych powodów firmy powinny zawsze zachować ostrożność przy zlecaniu zadań na zewnątrz. I chociaż outsourcing nie musi być czymś złym, firmy muszą spojrzeć na ten proces w perspektywie długoterminowej.

Kolejne ryzyko wiąże się z niebezpieczeństwem niewłaściwego wykorzystania danych i własności intelektualnej. Podczas outsourcingu usług IT dla firm, sprzedawcy muszą zapewnić, że chronią dane i własność intelektualną klienta. Aby zminimalizować to ryzyko, firmy powinny upewnić się, że ich dostawcy podpisują umowy o poufności i przestrzegają lokalnych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Ponadto, muszą dokładnie przejrzeć przeszłe rejestry dostawców pod kątem naruszeń praw własności intelektualnej.

Niezawodność

W dzisiejszym złożonym świecie biznesu niezawodność systemów informatycznych jest najważniejsza. Bez tego istotnego aspektu liderzy biznesu i klienci nie mogą w pełni zaufać swoim liderom lub zespołom zarządzającym. Na przykład recepcjonistka szpitalna, która nie wykonuje swojej pracy w sposób efektywny, może wprowadzić pacjentów w stan niepokoju co do jakości ich operacji. Podobnie niezawodność systemu infrastruktury IT jest kluczowa dla każdej branży, ponieważ większość systemów jest ze sobą połączona i wymaga przewidywalnej wydajności i wyników.

Głównym czynnikiem decydującym o niezawodności systemu outsourcingu IT jest spójność i stabilność. Niezawodność oznacza, że obsługa informatyczna firm dostarczana przez dostawcę będzie konsekwentnie przynosić oczekiwane rezultaty, a użytkownicy tych usług mogą mieć zaufanie do działania systemów. Ponadto systemy IT mogą stawać się bardziej niezawodne z czasem, gdy ich złożoność rośnie. Użytkownicy oczekują obecnie 100-procentowego czasu sprawności, a chmura obliczeniowa i wirtualizacja są kluczem do osiągnięcia tego poziomu niezawodności.

Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać firmę outsourcingową są koszty. Firmy często decydują się na outsourcing obsługi IT dla firm w celu obniżenia kosztów. Co więcej, outsourcing może również pomóc im w zaspokojeniu potrzeb poza ich lokalnym regionem. Firmy outsourcingowe IT mogą pomóc przedsiębiorstwom, które nie są w stanie znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Na przykład, firmy mogą zlecić rozwój oprogramowania firmie w innym kraju lub z różnymi strefami czasowymi.

Wybierając firmę outsourcingową, ważne jest, aby zbadać ryzyko z nią związane i uzasadnić wiarygodność usługodawcy. Ważne jest również ustalenie budżetu przed zatrudnieniem firmy outsourcingowej, ponieważ prawdopodobnie zajmie to więcej czasu niż przewidywano.

Onshore

Offshore IT service dla firm może być cennym sposobem na poprawę efektywności i obniżenie kosztów. Oprócz niższych kosztów, firmy mogą skorzystać z różnic kulturowych i potencjalnej ochrony prawnej wrażliwej własności intelektualnej. Jednak dostawcy offshore mogą nie zawsze być dostępni, aby obsłużyć nagłe przypadki lub zaoferować usługi awaryjne. Aby tego uniknąć, firmy powinny zdecydować, czy offshore outsourcing jest właściwym wyborem dla ich firmy.

Jedną z korzyści z obsługi IT onshore dla firm jest możliwość bardziej efektywnego radzenia sobie z kwestiami kontroli jakości. Kiedy firmy korzystają z outsourcingu do obcego kraju, prawdopodobnie będą musiały zmierzyć się ze znaczną rotacją pracowników. W niektórych przypadkach może to spowodować opóźnienia w dostarczaniu produktu lub usługi, a nawet przekroczenie budżetu. W przeciwieństwie do tego, z lądową obsługą IT dla firm, organizacje mogą komunikować się bardziej efektywnie ze swoimi partnerami na lądzie, co może zmniejszyć ryzyko błędnej komunikacji i zwiększyć szybkość dostarczania oprogramowania.

Inną zaletą outsourcingu IT onshore jest to, że zespoły są zwykle bliżej siebie, co ułatwia monitorowanie postępów projektu i działań. Dodatkowo, rynek IT w lokalizacjach metro USA jest konkurencyjny i może powodować utratę własności intelektualnej. Zespoły offshore są również mniej bezpieczne, ponieważ nie są w stanie pracować w tym samym środowisku co ich klienci.

Kolejną zaletą outsourcingu IT onshore jest to, że członkowie zespołu znajdują się blisko siedziby firmy. Oznacza to, że komunikacja jest bardziej efektywna, a ludzie są przyzwyczajeni do tej samej strefy czasowej. Jednak jednym z minusów outsourcingu IT onshore jest wysoki koszt. Nie jest rzadkością, że programiści w Stanach Zjednoczonych mają wysokie stawki godzinowe. Dodatkowo, firmy zajmujące się pozyskiwaniem talentów w Stanach Zjednoczonych często mają problemy z zatrudnieniem wystarczającej ilości talentów do obsadzenia swoich stanowisk.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]