4 Ukryte koszty obsługi IT dla firm

Osbługa informatyczna firm czyli usługi informatyczne dla małych firm.
Informatyczna obsługa firm czy jest i kiedy jest potrzebny Osbługa informatyczna firm?

Jedną z zalet obsługi IT dla firm jest znaczne obniżenie kosztów pracy. W porównaniu z kosztami pracy w Stanach Zjednoczonych lub Europie Zachodniej, kraje Europy Wschodniej oferują znacznie niższe koszty pracy. Kraje te mogą wykonać pracę tak samo wydajnie jak firmy zachodnie czy północnoamerykańskie, a niskie koszty życia w tych rejonach pozwalają firmom zaoszczędzić do 60% na kosztach pracy.

Ukryte koszty

Badanie 50 firm zajmujących się outsourcingiem wykazało, że wiele z nich nie rozumie w pełni ukrytych kosztów związanych z przejściem do nowego dostawcy i nie chce podjąć kroków w celu ich zmniejszenia. Jerome Barthelemy, profesor w Audencia Nantes Graduate School of Management we Francji, nakreślił cztery rodzaje ukrytych kosztów i wyciągnął wnioski z wywiadów z firmami.

Pierwszy rodzaj ukrytych kosztów dotyczy wyboru dostawcy. Ten krok obejmuje ocenę odpowiedzi od różnych dostawców, napisanie umowy i ocenę różnych modeli outsourcingu. Proces ten może trwać miesiące, a nawet lata, i może skutkować znacznymi kosztami prawnymi. Jeśli koszty te nie zostały uwzględnione w pierwotnym budżecie, firma będzie musiała wydać dziesiątki tysięcy dolarów na dodatkowe koszty.

Drugi rodzaj kosztów ukrytych to koszty komunikacji wewnętrznej. Obejmuje on komunikację werbalną i pisemną. Wymaga to od menedżerów wyższego szczebla utrzymania morale wśród pracowników niższego szczebla. Muszą również stale komunikować się z tymi osobami, aby rozwiązywać problemy. To może pochłonąć cenny czas i zasoby. Ponadto, ta dodatkowa praca nie pozwoli starszym kierownikom na wykonywanie innych zadań.

Niektóre firmy wierzą, że zlecanie zadań na zewnątrz pozwoli im zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie. Chociaż projekty outsourcingowe są bardzo korzystne dla firm, czas potrzebny do ukończenia projektu może być istotnym czynnikiem decydującym o tym, czy firma może sobie pozwolić na outsourcing. Uzyskanie jakichkolwiek oszczędności z projektu outsourcingowego może zająć dwa lata. Dlatego też kadra kierownicza musi dokładnie rozważyć wszystkie koszty i harmonogramy przed podjęciem decyzji.

Ukryte koszty są najtrudniejsze do określenia. Jeśli jednak koszty te są zrozumiałe, outsourcing może być skutecznym sposobem na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie rentowności firmy. Wiele firm z powodzeniem obniżyło swoje koszty dzięki outsourcingowi, ale pomimo korzyści, często nie są w stanie w pełni określić prawdziwych kosztów swojej działalności.

Dedykowany zespół programistów

Dedykowany zespół programistów może pomóc Twojej firmie nadążyć za szybkimi zmianami w świecie biznesu. Nowe technologie zmieniły sposób funkcjonowania firm i coraz więcej firm je przyjmuje. Zatrudnienie zespołu ds. rozwoju może pomóc Twojej firmie pozostać na szczycie nowych rozwiązań poprzez skupienie się na konkretnych potrzebach.

Dostawcy outsourcingu IT mogą zapewnić dedykowany zespół w oparciu o wymagania klienta. Ściśle współpracują z klientem, aby zapewnić płynny przepływ operacji. Biorą również pod uwagę wszystkie krytyczne kwestie w procesie rozwoju. Zespoły te są zazwyczaj częścią firmy klienta przez określony czas. Zakończą cały cykl życia rozwoju oprogramowania, w tym zarządzanie projektem i testowanie QA.

Dedykowane zespoły są elastyczne i potrafią zintegrować się z kulturą Twojej firmy. Są wykwalifikowani w szerokim zakresie technologii i mogą być szybko zebrani, aby dotrzymać terminu. Możesz wybrać zespół w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin, a ScienceSoft będzie zarządzał jego integracją, motywacją i zarządzaniem. Pozwalając im zarządzać projektem, możesz zachować pełną własność projektu, jednocześnie korzystając z 33-letniego doświadczenia firmy w tworzeniu oprogramowania. Posiadanie dedykowanego zespołu jest ważnym sposobem na zminimalizowanie wydatków na integrację i zapewnienie, że projekt jest pod kontrolą.

Korzyści z zastosowania modelu zespołu dedykowanego do obsługi IT dla firm obejmują stałą cenę za projekt oraz dostęp do puli inżynierów w dowolnym momencie. Chociaż ten model nie jest odpowiedni dla wszystkich projektów, może być najlepszą opcją dla mniejszych projektów, gdzie budżet nie jest zbyt duży. Dodatkowo, zespoły dedykowane mogą pomóc firmom w budowaniu organizacji zorientowanej na przyszłość. Dedykowany zespół jest również mniej kosztowny niż indywidualni specjaliści techniczni. Może również pomóc firmom w poprawieniu ich operacji i morale pracowników.

Brak komunikacji między firmą a dostawcą zewnętrznym

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się firmy outsourcingowe, jest brak komunikacji. Choć firma outsourcingowa może być dobrze przygotowana do obsługi większości aspektów projektu, często brakuje jej umiejętności skutecznej komunikacji. Często też dostawca zewnętrzny nie przestrzega ustalonych procedur i zasad. Może to prowadzić do niespójnej pracy, niezgodności z przepisami i problemów regulacyjnych. Ponadto, firma może nie otrzymać pożądanych wyników.

Koszty outsourcingu rozwoju oprogramowania

Outsourcing oprogramowania może zaoszczędzić firmie znaczną ilość pieniędzy. Może również przyspieszyć wprowadzenie nowego produktu na rynek. I może pomóc firmie przekształcić się w cyfrowego partnera biznesowego. Outsourcing oprogramowania to realne rozwiązanie, które pomaga firmom obniżyć koszty przy jednoczesnej poprawie jakości ich produktów.

Istnieje kilka czynników, które wpływają na koszty outsourcingu rozwoju oprogramowania. Jednym z nich jest wielkość zespołu programistów. Podczas gdy aplikacja do mediów społecznościowych na małą skalę może kosztować 50 000 USD, aplikacja taka jak UberEats może kosztować 150 000 USD i wymagać 3 000 roboczogodzin rozwoju. Wielkość zespołu i stosu technologicznego będzie określać całkowity koszt.

Koszt zatrudnienia zespołu programistów w USA różni się w zależności od lokalizacji. Na przykład w Massachusetts średnia stawka godzinowa wynosi 150 dolarów. W Teksasie średnia stawka godzinowa wynosi od 100 do 250 dolarów. W Karolinie Północnej stawka jest nieco wyższa, ale są pewne korzyści.

Outsourcing rozwoju oprogramowania może zmniejszyć koszty budżetu IT firmy. Pozwala to firmom dopasować swoje pomysły i potrzeby z najlepszymi stawkami rozwoju. Ponieważ rozwój oprogramowania jest zazwyczaj procesem niestandardowym, ceny będą się odpowiednio różnić. Najlepiej jest pracować z doświadczonymi firmami outsourcingowymi IT, które mają doświadczenie w tej dziedzinie. Mają one dostęp do najlepszych dostępnych talentów IT i mogą przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania.

Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na koszt, jest złożoność projektu. Na przykład opracowanie prostej aplikacji może kosztować mniej niż 10k USD, ale bardziej złożone aplikacje mogą wymagać więcej interakcji i przetwarzania backendowego.

Outsourcing IT oparty na projektach

Obsługa informatyczna firm oparta na projektach to świetna opcja dla firm, które nie mają wystarczającej wiedzy wewnętrznej, aby stworzyć projekt od podstaw. Outsourcing pozwala firmom uniknąć kłopotów i kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem talentów technologicznych, podczas gdy one skupiają się na podstawowej działalności. Jednak nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Po pierwsze, traci się kontrolę nad procesem rozwoju, co może wpłynąć na jakość produktu końcowego. Inną wadą jest to, że możesz nie docenić kosztów outsourcingu, co doprowadzi do ukrytych wydatków i tymczasowego rozwiązania.

W zależności od Twojej działalności, ten model jest idealny, jeśli masz jasno określony cel. Należy jednak pamiętać, że model outsourcingu opartego na projekcie wymaga stałego harmonogramu płatności i wymaga wielu faz badań rynku i analiz biznesowych. Inną wadą outsourcingu opartego na projekcie dla firm jest to, że nie pozwala on na dostosowanie zakresu projektu, co ogranicza możliwość bycia elastycznym.

Jak sama nazwa wskazuje, outsourcing IT oparty na projekcie polega na przekazaniu całego projektu zewnętrznemu dostawcy usług IT. Zespół firmy zewnętrznej będzie składał się z analityków biznesowych i kierowników projektów. Specjaliści ci będą odpowiedzialni za ukończenie i dostarczenie projektu na czas. W rezultacie outsourcing projektów dla firm może być świetną opcją oszczędzającą czas dla firm realizujących jednorazowe projekty.

Kolejną zaletą projektowej obsługi IT dla firm jest przejrzystość. Klienci płacą co miesiąc za usługi zespołu, co obejmuje wynagrodzenia członków zespołu, opłaty dla dostawców usług oraz wszelkie inne opłaty. Projektowa obsługa IT dla firm może być właściwym wyborem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]